UnknownUnicorn4548749

ETCUSDT canh bán H4 ngày 28/1

Giá xuống
KRAKEN:ETCUSD   Ethereum Classic / Đô la Mỹ
ETCUSDT canh bán H4 ngày 28/1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.