NgocHoangNguyen

Mua ETC ngay

Giá lên
NgocHoangNguyen Cập nhật   
BITTREX:ETCUSDT   Ethereum Classic / Tether
RSI đã quá Bán tại Chart 2H, 4H, 1D => xu hướng đảo chiều.
Mua tại 10.1 DCA về 9.7===> giá súc vật rồi đừng lan mang

sale tại 14-15.4
Lưu ý quản lí vốn
Bình luận:
THeo như dự đoán 23/10, ETC chạm đáy 9.6 sau bật lên mạnh mẽ, cuối tháng 10 này sẽ là đợt bay cao của ETC. lưu ý trader hole vững tay
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.