BITTREX:ETCUSDT   Ethereum Classic / Tether
Nhận định đã vào vùng mua