BINANCE:ETCUSDT   Ethereum Classic / TetherUS
ETCUSDT đã hoàn thành retest tại và nến 1D, 4h đã đóng cửa trên đường xu hướng.
Mục tiêu tiếp theo của ETCUSDT sẽ là 5.9USD
Đây chỉ là phân tích cá nhân mọi người tham khảo thêm
Cám ơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.