NgocHoangNguyen

Mua ETC , vì đã chạm đáy

Giá lên
BITTREX:ETCUSDT   Ethereum Classic / Tether
RSI cho thấy lực bán đã rât thấp, sắp có sự đảo chiều mạnh
BB đang thắt chặt lại. Nến đâm thủng BB ==> giá hút về tâm
==> Mua tại 10.1 CDA về tới 9.7, giá quá tốt đừng suy nghĩ nhiều
sale tại 14->15.4

Lưu ý quản lí vốn thật tốt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.