BITTREX:ETCUSDT   Ethereum Classic / Tether
Mình đã mô tả chi tiết trên biểu đồ !

Lưu ý :

ETC chỉ đi theo những gì mình muốn khi BTC side way hoặc giảm nhẹ hoặc tăng , nếu BTC giảm mạnh thì cả thị trường coi như xong .