BINANCE:ETCUSDTPERP   Ethereum Classic / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Vùng bán đẹp quanh khu Vực: 35$7xx và 36$ 2xx ( Như Hình)

Chốt lời khu vực 29$ 5xx

Nếu biến động mạnh, phá vỡ vùng hỗ trợ 29 thì sẽ còn rớt xa

Chúc anh em may mắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.