DatTong

ETHBTC, Ethereum/ Bitcoin, H4

Giá lên
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
- Giá đang hình thành mô hình cái CUP.
Chờ giá hồi, quay lại test cản, có tín hiệu canh MUA lên.
Bình luận: Giá đã đi đúng một phần sóng dự đoán. Còn phần chính còn lại, hi vọng sẽ có tín hiệu cho chúng ta entry !
Giao dịch đang hoạt động: Chúc may mắn