leminhphuong1

eth/btc buy now

Giá lên
BITTREX:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Cặp eth/btc tiếp tục phục hồi sau khi quay lại test trend và trụ vững ở vùng hỗ trợ 0.030, mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn ở vùng 0.041 và 0.052.
SL khi giá phá 0.029.