BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Màu hồng là mức cố định của chỉ báo