tradingpro2012

ETH sẽ tỏa sáng trong tháng 10 sau chu kỳ giảm mạnh

Giá lên
COINBASE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Nhìn trên chart ETHBTC chúng ta có thể nhận thấy ETH đã break out trend giảm giá dài hạn khi vượt qua mức giá 0,19, và sau đó ETHBTC đã một lần tesrt lại trend đó trước khi bật tăng trở lại mức giá 0,217 như hiện nay. Hiện tại ETHBTC đang gặp chút khó khăn để vượt qua mức kháng cự 0,225, khi vượt qua mức 0,225 này ETHBTC sẽ chính thức bước vào nhịp tăng mạnh với mục tiêu chinh phục mức giá 0,32 - 0,33.
Trên chart daily ETHUSD chúng ta thấy xuất hiện cây nến búa đảo chiều khi ETH test ngưỡng hỗ trợ mạnh quanh 150+/- mở ra hy vọng khá tươi sáng cho ETH, tín hiệu tăng giá chỉ thực sự được xác nhận khi ETHUSD break out mô hình nêm giảm giá hiện tại để vận động theo mô hình nêm tiếp diễn tăng giá, nếu giá vận động đúng thì ETHUSD sẽ break out mô hình nêm tiếp diễn ngay trong tháng 10 với mục tiêu của mô hình là tăng 130 giá tính từ điểm break out.
Kết hợp PTKT trên 2 chart ETHBTC và ETHUSD chúng ta có thể hy vọng tương lại tươi sáng của ETH trong tháng 10 này. Kết hợp với chart BTC .D đang tạo mô hình Vai - Đầu - Vai giảm giá tôi tin tưởng ETH sẽ dẫn dắt altcoin top tỏa sáng trong tháng 10.
Goodlucky !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.