NangSaigon8568

ETH/BTC: Về hỗ trợ cứng tạo mô hình 3 đáy

Giá lên
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
vì bài trước bị vi phạm quy định của tradingview nên sau khi puplic đã bị ẩn đi nên hôm nay mình up lại cho mọi người tiện theo dõi.

trong bài trước mình có lưu ý vùng buy 25000-25500sts.
tagets 1: 32000 sts
tagets 2:38000-39000 sts

hiện tại trong bài pt trước giá eth/btc sau đó đã chạm vùng buy và bật hồi khá mạnh và sắp lên đến tagets 1. Mọi người chú ý theo dõi có thể chốt lời sớm hoặc gồng lệnh.

Đầu tư tài chính có rủi ro cao nên hãy học cách ăn chắc mặc bền tự kiểm soát tài chính bản thân
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.