DatTong

ETHBTC, ETHEREUM/ BITCOIN, H4

Giá xuống
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
- Xu hướng đang cho đi xuống.
- Giá đóng dưới cản.
--> Giá hồi lại có tín hiệu--> BÁN
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận: