DatTong

ETHBTC, H4

Giá xuống
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
H4;
- Xu hướng đi xuống mạnh
- Hình thành mô hình 2 đáy nhỏ
--> Chờ giá hồi lại, có tín hiệu
--> Bán

Ý tưởng liên quan