DatTong

ETHBTC, Bán.

Giá xuống
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Dự đoán xu hướng ETHBTC:
- Giá hiện tại đang sideway trong mô hình tam giác
- XU hướng chính: trend giảm giá
- Xu hướng pullback yếu dần
--> kỳ vọng giá phá mô hình đi xuống
--> BÁN

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.