DatTong

ETHBTC, Đi xuống !

Giá xuống
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
-H4:
- Giá đang cho xu hướng đi xuống
- Cấu trúc sideway ( 2 đỉnh, 2 đáy)
- Giá đã break qua 2 đáy
--> BÁN
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu