tieuphongna

ETH/BTC mô hình lá cờ

Giá xuống
POLONIEX:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Một mô hình lá cờ hình thành trên khung giờ H4 và đã bị phá vở, có lẽ nó sẽ đi xuống vùng hỗ trợ 0.236
Đã hủy lệnh: có lẽ tôi đã nhận định quá sớm về mô hình lá cờ hình tam giác, trong khi nó đang cố gắng hình thành mô hình lá cờ hình chữ nhật (mô hình tiếp diễn tăng) mức kháng cự mới được dự đoán tại 0.055

Ý tưởng liên quan

Bình luận

Nhiệt tình quá bạn, cố gắng phân tích nhiều bài cho mọi người tham khảo nhé :)
Phản hồi