DatTong

ETHBTC, Tiếp tục cấu trúc downtrend trên D1.

BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
- Giá theo cấu trúc downtrend
- Nằm dưới cản, đang cho tín hiệu hồi lại
--> Test cản, cho tín hiệu
---> Bán