BLOGFOREXVIET

ETHBTC ĐỢI PULLBACK ĐỂ SELL

Giá xuống
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
BITSTAMP:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
ETHBTC có thể đang thực hiện 1 pullback về vùng phân phối ( ô vuông )
Nếu giá đi về chân mô hình hoặc có tín hiệu đảo chiều mạnh ace có thể xem xét vào lệnh sell
Hành động giá này thường xuyên diễn ra trên biểu đồ, nhưng không có gì chắc chắn nó sẽ tiếp tục như thế, nên 1 lệnh dừng lỗ ở nơi chúng ta chấp nhận sai là điều cần thiết.
* SL : trên đỉnh mô hình chữ nhật
* TP1, TP2 theo hình mũi tên
Chúc anh chị em may mắn
Đã hủy lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.