LeTrongHoaiNam

Phân tích ETHBTC

Giá xuống
BITFINEX:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
View ETH sẽ giảm mạnh hơn Bit, nên mình vẽ trend như thế này