Siam_Sea

ETHBTC sẽ đạt 0.020 trước Tết?

Giá lên
BITTREX:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Căn cứ vào góc tăng trưởng của xu hướng không đạt được kỳ vọng như của báo cáo trước, nhưng vẫn có dấu hiệu tương đồng với góc tăng trưởng của xu hướng gần nhất, ETHBTC sẽ không có mức tăng trưởng như dự kiến, nhưng vẫn sẽ tiếp tục tăng lên đến 0.020 trước Tết. Và cũng rất có thể, đây sẽ là đợt tăng giá cuối cùng của đợt điều chỉnh giá dài hạn để bắt đầu cho một xu hướng tăng giá lớn tiếp theo.

Đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những tin tức mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.