Phamhung288

ETHUSDT tăng theo mô hình cờ

Giá lên
BINANCE:ETHPERP   ETH Perpetual Futures Contract
59 lượt xem
1
ETH đang tạo 1 mô hình cờ tăng giá, mời mọi người xơi
Bình luận: Ở trên có cản ngày khả năng cao ko phá đc, ae ăn đủ thì chốt nhé

Bình luận