Phamhung288

ETHUSDT tăng theo mô hình cờ

Giá lên
BINANCE:ETHPERP   ETH Perpetual Futures Contract
ETH đang tạo 1 mô hình cờ tăng giá, mời mọi người xơi
Bình luận: Ở trên có cản ngày khả năng cao ko phá đc, ae ăn đủ thì chốt nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.