XTBVietnam

🐱‍🏍 Ethereum đang bắt kịp Bitcoin🔼

BITKUB:ETHTHB   Ethereum / Baht Thái
Ethereum là tiền điện tử mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm nay, tăng hơn 4,5%. Ethereum đang bắt kịp các động thái của Bitcoin vào ngày hôm qua khi tăng gần 11%. Vào thời điểm đó, Ethereum đã tăng khoảng 6%. Từ phân tích kỹ thuật, đội hình đầu vai có thể bị phủ nhận. Hiện tại, giá đang thử nghiệm tiềm năng phía cánh tay phải. Việc di chuyển trên mức thoái lui 61,8 có khả năng thay đổi triển vọng ngắn hạn của thị trường.

Mức kháng cự gần nhất nằm ở $ 1,175, trùng với mức thoái lui 61,8%. Một ngưỡng kháng cự mạnh khác nằm ở mức $ 1,250 và trùng với mức thoái lui 78,6%.

Các traders có thể thực hiện các vị thế mua nếu họ mong đợi giá tăng và các vị thế bán nếu họ kỳ vọng giá giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.