LeTrongHoaiNam

ETH, bật qua kháng cự, nhưng liệu có tăng đc k

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Dạo này, ETH lao mạnh hơn bit, nên là, vụ này bit bật sẽ có hy vọng cho ETH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.