LinhNami

Giá ETH (Thứ Ba, 29/05/2018)

LinhNami Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
Mô hình tam giác => đợi giá breakout
Nếu giá tăng => sóng hồi Elliott ngắn hạn. Nếu giá ETH có thể break qua điểm $539 thì uptrend được confirm, giá ETH sẽ tiếp tục tăng lên mức $562
Nếu giá giảm => tiếp tục sóng giảm Elliott hiện tại
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đi theo kế hoạch, cần theo dõi sát tình hình của giá tại mức $560
Giao dịch đang hoạt động:
Giá vẫn đang đi theo plan.
Xu hướng tiếp theo của giá ETH vẫn là giảm. Tuy nhiên, mô hình tam giác tăng hình thành, giá có thể tăng nhẹ lên $598 sau đó mới giảm.
Nếu giá ETH không breakout được mô hình tam giác => giá sẽ giảm luôn
Giao dịch đang hoạt động:
Giá vẫn theo kế hoạch, tuần tới giá ETH sẽ biến động khá mạnh
Bình luận:
Dời mức hỗ trợ về mức $560
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.