DatTong

ETHUSD, Bán.

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
- Cấu trúc downtrend trên H1
- Giá nằm dưới cản và 2 MA
--> Bán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.