BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Hiện Ethusd đang có support tốt tại 205 197 sideway trong khung 22x đến 205 ở khung lớn.
Như ở chart cũ của Suka bạn thấy ETH chưa phá vỡ được hộp ở 205 mà chỉ tạo râu.
Khung nhỏ lại hiện cờ tam giác khá mong manh.
Hiện tại đánh scalping sẽ là lựa chọn tối ưu hơn.
Ăn vài $ lượn cho nhanh.
Khung lớn hơn Suka sẽ quan sát và update sớm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.