BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Giá điều chỉnh về đường trendline dưới và tiếp tục xu hướng tăng kết thúc sóng 5 nhỏ. Trong xu hướng sóng 3 lớn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.