Kienthucforex

ETH báo hiệu giảm theo BTC

Giá xuống
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
BTC đang cho thấy tín hiệu giảm trở lại thì hiện tại ETH cũng cho thấy tín hiệu tương tự khi nó hình thành mô hình 2 đỉnh với sự phân kỳ rõ rệt từ MACD .
Tuy nhiên, nó vẫn nằm trên vùng hỗ trợ là đường neckline vùng giá 2k9. Nếu phá vỡ vùng này, nó cũng có thể giảm nhanh chóng với mục tiêu về các vùng fibo tiềm năng tại 0.382 -0.618.
Nhưng theo nhận định của chúng tôi, ETH có thể giảm tới vùng 2k5, chạm fibo 0.5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.