dinhchien

ETHUSDT - Giảm theo Supertrend, RSI & Keltner 23/1/2022

Giá xuống
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend Giảm.
- Khung 1 giờ: chỉ báo RSI , Keltner Channels .
... RSI giảm khi vượt xuống 30 và tăng khi vượt lên 70 >>> Giảm.
... Keltner Channels giảm khi nến vượt xuống Lower 3 và tăng khi vượt lên Upper 3 >>> Giảm.
- Chờ giá hồi về Lower 1 trong xu hướng giảm của 3 chỉ báo trên. Nếu nến vượt xuống Lower 1 thì vào lệnh Sell (Bán).
- Hoa hồng: 0.06% (Binance future).
- Tác giả đang sử dụng giao dịch tự động Binance Future.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.