213 lượt xem
1
kịch bản tiếp theo sẽ là giá lên 800 đô rồi giảm xuống 600 xong rồi go to 1100

Bình luận