TraderTop-net

ETHUSD ngày 21/06 - Mô hình tạo kháng cự

Giá xuống
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Chúng ta có thể thấy sự tương đồng trong mô hình biểu đồ của Ethereum . Những điểm về phân tích kỹ thuật của Ethereum cũng bao gồm
* Điểm D của mô hình harmonic bearish butterfly
* Cạnh trên mô hình biểu đồ Nêm Tăng - Rising Wedge .
* Đường xu hướng giảm từ trên xuống.
Vì vậy, cũng như bitcoin , hôm nay tôi nghiêng hơn về bán cho ethereum từ bên trên.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.