LuTienSinh

ETH: Hồi kết Chặng trình!

Giá xuống
COINBASE:ETHUSD   Ethereum
Nếu mấy bác nghe lời tui ở mấy bài nhận định trước về việc cẩn trọng có Bull Trap thì ít nhất giờ vẫn an tâm dù kì vọng về Entry Short vẫn chưa tới. Nhưng vẻ như hôm nay là Hồi kết của chặng trình ETH không chừng nên anh em cần tham khảo kĩ.

Đầu tiên xét ở khung H1 ngắn hạn, ETH đang lọt thỏm giữa 02 downtrend H1 với biên độ giá đi ngang và ngày một giảm dần, với xu hướng tích lũy dần vào cuối mô hình tam giác giảm. Ở 02 lần mô hình tam giác trước, ETH đều lạnh lùng bẻ gãy và giảm mạnh, hơn nữa với thế gọng kềm như hiện tại. Target ETH hoàn toàn có thể hướng đến vùng swing dưới hợp lưu trendline H1 quanh 166-168. Ở vùng này có thể chấp nhận Long với SL nếu giá thoát khỏi 161 (vì khi đó sẽ về quanh 145 – vùng hỗ trợ D1) và TP hướng đến 17x.

Ở một diễn biến khác nếu trước khi kết thúc hồi cuối này ETH bật mạnh về 180 thì có thể chấp nhận Short vì chạm trendline H1 với SL 184 và TP hướng đến target 168.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.