saianh

ETH lao thẳng về ngưỡng sideway 520

Giá xuống
saianh Cập nhật   
KRAKEN:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Mất vùng hỗ trợ trên thì ETH về 400 ??
Bình luận:
Trong bài trước tôi dự đoán khả năng cao ETH về 500 thì giờ nó gần đạt được mục tiêu, hiện tại có khả năng ETH về 400 nếu mất vùng hỗ trợ mạnh trên,

Chờ tín hiệu của những Big boys/