hbmai

ETHUSD D1 ngày 30/4/2018 tiếp tục xu hướng tăng

Giá lên
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Trong chart D1, ETHUSD đang nỗ lực vượt qua mức cản ở vùng giá $700. Đợt sóng điều chỉnh mạnh (Corrective wave) số 3 đã kết thúc với MACD tạo thành mô hình lower low; giá đang bước vào sóng đẩy số 4 (Impulsive wave). Chart D1 chưa cho thấy dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng nào. Dự đoán trong 1 tuần tới, cặp tiền này có thể ngoi lên được vùng $850 - $860.

English version below:
https://nami.today/ethereum/technical-analysis-eth-27942018-the-sellers-can-overcome-the-buyers-83.html
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.