QFxTrader

Canh lướt Long ETH/USD

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Canh giá hồi về vùng hỗ trợ 290 Buy
Và chốt lời vùng 450
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.