TungLionKing

EHT xu hướng dài hạn Tăng

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
Giá đagn xu hướng giảm về mức hỗ trợ 40-50$
Có thể cân nhắc mua vào từ bây giờ hoặc kiên nhẫn chờ giá giảm về vùng 50$ mua và hold long term

Đây là kèo hold không phải lướt sóng. chú ý quản lý vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.