mayquanxi

ETH sẽ là BTC của năm 2017

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Có rất nhiều lý do khiến ETH có thể lên cao và lên cao nữa, như chi phí luôn luôn rẻ do các khối(block) mining không bị khóa nhỏ lại như BTC , là đồng tiền mã hóa cryto đi đầu cho rất nhiều các altcoin khác so với thuật toán của BTC , phân đa các miner là các nhà đầu tư cá nhân với KL lớn áp đảo hơn rất nhiều so với minerBTC thường là tổ chức, bảo mật hơn, được sử dụng rất nhiều trong giao dịch tokens chuẩn bị ICO của các atlcoin.....(Hãy đọc lại bài này của tôi vào cuối năm)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.