BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
ETHUSD 4H sóng hồi