DatTong

Tiếp tục canh MUA ETHUSD

DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Xu hướng H1 đang tiếp tục tăng trong ngắn hạn.
Giá đang nằm trên vùng hỗ trợ 714.
Canh mua khi giá quay lại test.
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.