CafeTrade

ETH mục tiêu tuần tới test về đỉnh cũ 830USD.

COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Cũng giồng như bài phân tích BTC sáng này của CafeTrade chúng tôi, ETH hiện đang hoàn thành mô hình vai đầu vai ngược ( giống mô hình của BTC ) và giá đang chạm cạnh trên của mô hình tam giác cân. RSI đang ở mức trên 50, chart 4H xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế. Cafetrade Chúng tôi vẫn ưu tiêu khuyến khích mua khi phá vỡ đường cổ tại mức 720 ( phá vỡ trendline mô hình tam giác cân ), mục tiêu 770USD, mục tiêu 2 test đỉnh 830USD. Nếu giá phá mức 650USD thì mục tiêu về 450USD.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.