dinhchien

ETHUSD - Tín hiệu theo kênh Keltner & Supertrend 4/11

Giá lên
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Cập nhật Số dư của Binance Future mỗi khi thay đổi, chiến lược sẽ tự động LotSize theo tùy chọn % rủi ro khi gửi webhook đến sàn Binance.
- Các lệnh mở sử dụng toàn bộ stoploss, không sử dụng chốt lời.
- Stoploss di chuyển xu hướng.
--------
- Giá trị hoa hồng = 4 usd / mỗi đơn hàng.
- trượt = 2 ticks.
- rủi ro: 2%. Nhìn vào danh sách giao dịch: Lợi nhuận tích lũy <= 2%.

Xu hướng chính là khung thời gian H4: chỉ báo Supertrend.
- Tăng khi nến đóng cửa nằm trên đường màu xanh lá cây.
- Giảm khi nến đóng lại nằm dưới đường màu đỏ.

Khung thời gian H1: chỉ báo kênh Keltner .
- Tăng khi nến đóng cửa cắt lên với đường Upper.
- Giảm ra khi nến đóng cửa cắt xuống đường Lower.

>>> Mở lệnh Buy khi cả Supertrend và Keltner cùng tăng khi giá hồi về đường Basis.
>>> Mở lệnh Sell khi cả Supertrend và Keltner cùng giảm khi giá hồi về đường Basis.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.