MrTigergold

Nhận định chung ETH 24/10/18

POLONIEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH đang ở vùng hỗ trợ mạnh, trong 1 thời gian, khối lượng giao dịch tại vùng này cũng rất lớn nó thể hiện được lực mua vào tương đối mạnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.