BachKimNguyen

ETH ngày 04/10/2019

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
1/Đồ thị 4H : sau khi break khỏi đường cổ mô hình tại mức giá 174, ETH đang retest lại đường cổ trước khi tiếp tục xu hướng giảm mạnh ( volume hồi lên giảm dần).Hiện tại, ETH/USD đang tích lũy trong bộ nến inside bar với volume suy yếu dần, có thể vào lệnh short khi break out khỏi mức giá 170 hoặc tạo 1 break out giả tại mốc 176-177 (fakey).
2/ Đồ thị D : ngày 03/10 đóng nến với một cây nến có đuôi dưới khá dài kèm volume tăng cho thấy cầu bắt đáy mạnh, dự báo sẽ có sóng hồi trong ngày hôm nay.
Dự báo :
- Hôm nay khả năng sẽ có sóng hồi tạo 01 break out giả tại mốc giá 176-180. Do đó, có thể canh short tại vùng giá này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.