BLUE43

ETHUSD Going to retest the LL ?

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
900 8 51
....
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận: bravo well done
Bình luận: LL and still no iv - chart updated
Bình luận: no div but pot bounce and retest
Phản hồi
Phản hồi
amazing trade! really nice job
Phản hồi