BLUE43

ETHUSD Going to retest the LL ?

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
900 lượt xem
51
900 8
....
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận: bravo well done
Bình luận: LL and still no iv - chart updated
Bình luận: no div but pot bounce and retest
Phản hồi
Phản hồi
amazing trade! really nice job
Phản hồi
@DMC, tk u
Phản hồi
Phản hồi