dinhchien

ETHUSDT - Giảm theo Supertrend & Keltner Channels 9/4/2022

Giá xuống
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
- 4h timeframe: Supertrend > Giảm.
- 1h timeframe: chỉ báo RSI & Keltner Channels .
... Keltner tăng khi vượt lên Upper 3 và Giảm khi vượt xuống Lower 3 > Giảm
>>> Mở lện Bán khi nến vượt xuống Basis

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.