mayquanxi

ETH đang hồi phục, AE comment cho ý kiến tương lai ra sao nào

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH có khả năng sẽ hồi phục lên mức 170-200USD, đang có KL GD gần đây khá cáo chiếm 30-40% Marketcap
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.