BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Vẫn đang chạy như dự định nhỉ.
Chờ tiếp đóng nến khi đổi phiên vào trưa nay nào.
TP 196 198 20x anh chị rải chốt dần nhé.

*** Stoploss là bắt buộc.

Ý tưởng liên quan