Suka1708

ETHUSD BITMEX chờ quan sát thêm.

BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD

Đang được hỗ trợ tốt ở vùng 20x 197.
Và vẫn sideway vùng này đến 22x .
Đang quan sát nhiều kịch bản có thể sẽ xảy ra.
Chúng ta chờ quan sát thêm.
Anh chị thì thấy thế nào ạ?
Bình luận: Hehe. Đang đi đúng 2 chiều nhỉ.
Về 214 212.xx rồi phi lên 220.xx anh chị đã có lợi nhuận dời SL và chốt dần ở 204.xx 206.xx.
Bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu nhé.
Bình luận: Hehe. Đang đi đúng 2 chiều nhỉ.
Về 214 212.xx rồi phi lên 220.xx anh chị đã có lợi nhuận dời SL và chốt dần ở 220.xx 222 224.xx 228.xx.
Bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu nhé.
Bình luận: Chart này chạm đúng 205.xx 😂😂😂

Chờ vòng lên nào.