BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
ETH sẽ lên test lại cản 240~244 CM , LONG nhẹ cái lên 240~244 chốt rồi short vỡ mồm nó cái, xem chốt short ở 233 đợi xem tạo đáy bao nhiêu, nếu đáy tạo 228 thì eth có khả năng test lại cản 240 và lên 25x mới rớt nha, chart thì phần sau có ô vuông màu xanh là tương lai xa xăm méo ai đoán được, còn gần gần thì như trên đi LONG nhẹ cái chốt 240~244 nha. Tất cả chỉ là đoán mò, đừng tin bố con thằng nào hết, tao chỉ giỏi đoán mò và chém gió bốc phét thôi =))